Ansökan uppfödarlistan

Från och med den 1 januari 2016 är det kostnadsfritt att stå med på uppfödarlistan.

Grundkrav uppfödarlistan
Uppfylls inte grundkraven tas uppfödaren bort från listan.

 • Följa RAS, sidan 26, i sitt avelsarbete, särskilda krav gäller fr.o.m 2014.06.01.
 • Skickat in fullständigt ifylld valpkullsenkät senast när valparna är 12 veckor gamla.
 • Inneha av SKK godkänt kennelnamn.
 • Finns det fler än en kenneltecknare, ska båda vara medlemmar i FBK.
 • Aktivt medlemskap hos FBK, och betald senast februari varje år.

Syftet med detta formulär är att klubben uppfödare som följer FBKs rekommendationer har möjlighet att presentera sin kennel. GDPR information i formulär kommer att behållas under en begränsad tid. Genom att fylla i formuläret nedan, godkänner du detta.


  Ditt telefonnummer (måste fyllas i)

  Din postadress, postnummer, ort (måste fyllas i)

  www adress

  Årtal då din första valpkull blev registrerad i SKK (måste fyllas i)

  Följer du RAS (måste fyllas i)

  Ange ditt medlemsnummer i FBK (måste fyllas i)

  Ange ditt godkända kennelnamn (måste fyllas i)