BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)

SDHKs bidrag om 200 kronor för startat BPH gäller även under 2023, en gång/hund. Bidraget sökes via rasklubb, som sedan erhåller ersättning från SDHK. Hundens ägare ska vara medlem i rasklubb, det är rasklubbens uppgift att kolla upp detta. Ersättningen för första halvåret söks 1 juni, och för andra halvåret 1 december.

Observera att BPH ska vara utfört under innevarande år.

SDHKs BPH funktionärer är

  • Kerstin Malm
  • Lena Olsen

Här finns mer att läsa