Hälsoenkät

Allmän hälsoenkät gällande fransk bulldogg

Enkäten vänder sig till dig som har fransk bulldogg för att klubben vill få information om hälsoläget för att planera en revidering av klubbens RAS och för att att vi strävar efter friskare individer i rasen.

Denna enkät lämnas anonymt vad gäller hund och ägare. Svara så ärligt du kan så hjälper du till att få vår ras friskare. Har du flera hundar, fyll i en enkät per hund.


  Din hunds kön (måste fyllas i)

  Din hunds ålder (måste fyllas i)

  Kommer din hund från Sverige (måste fyllas i)

  Är den registrerad i SKK (Svenska KennelKlubben) (måste fyllas i)

  Är den undersökt avseende för patella och hjärta?
  Patella- och hjärtljudsundersökning görs av veterinär med specialistkompeetens i hundens och kattens sjukdomar. Resultat av patella publiceras på SKK Hunddata. Hjärtljudsundersökning skickas till klubben och publiceras på hemsidna.

  Har du utfört belastningstest på din hund? (måste fyllas i)

  Har din hund haft något av nedanstsående hälsoproblem (måste fyllas i)

  Beskriv din hunds problem mer detaljerat

  Brukar din hund kräkas