Hjärtljud & patella

Hjärtljudsundersökning görs av veterinär med specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar. Eftersom resultatet inte registreras på SKK Hunddata ska detta sändas till Ulrika Eriksson i FBK.

De hundar som har patella resultat inlagt i nedanstående lista är utländska hundar. Deras resultat registreras här med anledning av att de inte finns med på SKKs Hunddata där övriga patella resultat finns tillgängliga. 

Ulrika Eriksson
Ringvägen 37, 818 41 Forsbacka
0730-618738
ulrika.eriksson@franskbulldoggklubb.se