RAS

Rasspecifik AvelsStrategi

På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en s k rasspecifik avelsstrategi, RAS. Uppdraget att utforma dessa lades på specialklubbarna som i sin tur i huvudsak delegerar ut arbetet på rasklubbarna, även om samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben.

Senaste verisionen av Fransk Bulldogg Klubbs RAS började gälla den 1 september 2012. Läs det fullständiga RAS dokumentet här.
Frågor besvaras av FBKs avelskommitté.

Nedanstående punkter är en sammanfattning av de kriterier en avelshund ska ha uppnått innan avelsdebuten. Dokumentet finns att läsa i sin helhet genom länken ovan.

Styrelsen har 31 mars 2020 beslutat att med anledning av Covid-19 pausa utställningskravet i RAS t.o.m. 31 december 2020. Beslutet kan komma att revideras om förutsättningarna förändras.

Hund som avses gå i avel ska:

 • Andas fritt och obehindrat, även vid måttlig ansträngning.
 • Ha fria, rastypiska rörelser.
 • Ha en utmärkt hudstatus. Inte varit behäftad med klåda, demodex, allergier eller andra hudåkommor.
 • Om möjligt vara efter naturligt valpande linjer.
 • Uppnått en ålder av 24 månader.
 • Ha friska knäleder, dvs patella utan anmärkning.
 • Inte vara behäftad med blåsljud eller annan hjärtåkomma.
 • Vara utställd i officiell klass med Good i kvalité, när hunden är över 15 månader.  Dispens tills vidare.
 • Inte ha fler avkommor under sin livstid än 25 % av de senaste fem årens genomsnittliga registreringar.

Kombinationens inavel får inte överstiga 6,25 %, men bör vara betydligt lägre.

Tiken:

 • Uppfödare av fransk bulldogg bör noga överväga skälet till att eventuellt utsätta sin tik för ett andra kejsarsnitt. Tikens fysiska och psykiska hälsa får under inga omständigheter äventyras och sannolikt för naturlig valpning ska finnas.
 • I det fall en tik genomgått ett andra kejsarsnitt ska tiken tas ur avel, samt beläggas med avelsspärr.
 • En tik bör inte lämna mer än fyra (4) kullar under sin livstid.
 • En tik som genomgått kejsarsnitt på grund av värksvaghet ska inte utsättas för en andra dräktighet och valpning.
 • Uppnått en ålder av 24 månader. Precis som i andra raser kan hudallergier förekomma, och detta ar en angelägen fråga, som naturligtvis de seriösa uppfödarna är medvetna om, och inriktar avelsarbetet därefter. Hundens andningsstatus kan inte bedömas före vuxen ålder. En fransk bulldogg ”mognar” sent och ett avelsdjur ska ha uppnått fysisk och psykisk mognad före avelsdebut.
 • Vara utställd i officiell klass med Good i kvalitet, när hunden är över femtonmånader.
  Motiveringen till detta är att det är av vikt att hunden inte innehar diskvalificerande fel enligt rasstandarden
 • Undersökning av knäleder (patella) och hjärtljud görs av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar när hunden är som minst tolv månader. Speciell blankett avseende patella/hjärtstatus ska användas. Resultat av patellastatus redovisas på SKK Hunddata och SKK Avelsdata.

Resultat av hjärtstatus ska tillsändas FBKs avelskommitté
Ulrika Eriksson
Ringvägen 37, 818 41 Forsbacka
0730-618738
ulrika.eriksson@franskbulldoggklubb.se