SDF

Arrangemang inom Svenska Domarföreningen.

Aktivitetsansvariga för olika delar av landet

SYD Marie Gadolin marie.gadolin@gmail.com 0706-877990
VÄST Carina Johansson carina@kennelaquavit.se
ÖST Cathrin
Lundberg-Westin
cathrin.lundberg-westin@dogjudges.com 0736-562552
NEDRE NORRLAND Camilla Karlsson camilla.karlsson@dogjudges.com 0642-61040
070-290559
NÄRKE,
VÄRMLAND MED OMNEJD
Maritha Östlund Holmsten maritha.ostlund@dogjudges.com 070-5660128
MÄLARDALEN Anna Törnlöv anna.tornlov@dogjudges.com 0159-20021
070-818 8110
GÄVLE MED OMNEJD Charlott Sandberg charlott.sandberg@dogjudges.com 070-3966023

Inget här för tillfället.