Styrelsen

Efter klubbmötet 2022 fick klubben nedanstående styrelse och kommittéer.

Om du önskar kopia av ett styrelseprotokoll, kan du maila klubbens sekreterare som skickar detta mot postförskott.

STYRELSEN

Ordförande
Jan-Ingvar Andersson
0705-710083
jan-ingvar.andersson@franskbulldoggklubb.se

Vice ordförande
Moa Persson
070-6603576
moa.persson@franskbulldoggklubb.se

Sekreterare, ledamot
Ulrica Engström
sekreterare@franskbulldoggklubb.se

Kassör, ledamot
Lisbeth Andersson
lisbeth.andersson@franskbulldoggklubb.se
kassor@franskbulldoggklubb.se

Ledamot
Frida Heideman
redaktor@franskbulldoggklubb.se

Ledamot
Camilla Lund
camilla.lund@franskbulldoggklubb.se

Ledamot
Nathalie Wallin
nathalie.wallin@franskbulldoggklubb.se

Suppleant
Ylva Hardebrink
ylva.hardebrink@franskbulldoggklubb.se

Suppleant
Emmie Kvennborn
emmie.kvennborn@franskbulldoggklubb.se

Revisor
Ann Reggiani

Revisorssuppleant
Anna Jansson

Extern revisor
Martin Pernheim

Valberedning
Pia Carlén-Carnbrand, sammankallande
Stefan Ekgren
Giesela Singborn

KOMMITTEER

Avel & hälsa

 • Moa Persson (sammankallande)
 • Nathalie Wallin
 • Anki Johansson (adjungerad)

Utbildning

 • Lisbeth Andersson

Domare

 • Moa Persson

Klubbtidningen Småfranskan
Redaktionskommitté

 • Frida Heidemann (sammankallande)
 • Sandri Gazrawi
 • Christel Pinon
 • Rebecka Lundqvist
 • Susanne Sundstam

Utställning

 • Camilla Lund
 • Nina Längerberg
 • Joanna Nyroos
 • Sandri Gazrawi

Medlemsansvarig

 • Emmie Kvennborn

Rasinformatör

 • Lisbeth Andersson
 • Nathalie Wallin

Bulldoggstorget

 • Ylva Hardebrink

Tio-i-topp

 • Evalotta Ullid

Sociala medier

 • Camilla Lund
 • Emmie Kvennborn

Foton till hemsidan
Stort tack för alla fina bilder.

 • Bitten Oldereide

Webmaster

 • Helene Strömbom
  webmaster@franskbulldoggklubb.se

Om det är något som inte fungerar, om du har synpunkter, något som ska ändras, läggas till eller tas bort, hör av dig till webmaster@franskbulldogklubb.se.