Styrelsen

Svenska Domarföreningens styrelse

Ordförande
Dan Ericsson
Härkeberga Ekeby 20, 745 96 Enköping
0171-414125, 070-5563920
dan.ericsson@dogjudges.com

Vice ordförande
Hans Almgren
Vetevägen 6, 145 68 Norsborg
08-55038028, 070-5755254
hans.almgren@dogjudges.com

Sekreterare
Marie Callert
Rosenhill, Ekebergsvägen 77, 291 92 Kristianstad
044-229500, 070-9229505
marie.callert@dogjudges.com

Kassör
Gunilla Albrigtsen
Fagerhult, 647 95 Åkers Styckebruk
073-6550204
gunilla.albrigtsen@dogjudges.com

Ledamot
Liz-Beth Liljekvist-C
Lagmansered Nordängen 1, 461 94 Trollhättan
076-8582837
lizaquliz@gmail.com

Ledamot
Anna Törnlöv
Enhammar, 647 91 Mariefred
0159-20021, 0159-20090
anna.tornlov@dogjudges.com

Ledamot
Cathrin Lundberg-Westin
Götavägen 10, 187 63 Täby
070-9662303
cathrin.lundberg-westin@dogjudges.com

Ledamot
Camilla Karlsson
Fjäl 209, 836 91 Lit
0642-61040, 070-2095596
camilla.karlsson@dogjudges.com

Suppelant
Anna-Lena Angeria
Gammelängsvägen 200, SE-952 51 Kalix
0923-10074, 0705-241988
alangeria@hotmail.com

Revisorer
Anna-Lena Rylander
08-54026385, 070-5799050
annalena.munkvall@dogjudges.com

Joakim Ohlsson
0707-423342
joakim.ohlsson@dogjudges.com

Patrik Cederlöf (suppleant)
08-56043338, 0768-257547
patrik.cederlof@dogjudges.com

Valberedning
Karl-Erik Johansson (sammankallande)
08-7923838, 070-3322891
karlerik.johansson@dogjudges.com

Lilian Jonsson
0435-20070, 070-6203449
lilian.jonsson@dogjudges.com

Maria Lönnhammar
073-3501393
maria.lonnhammar@dogjudges.com

Webmaster
Helene Strömbom
helene@rossmix.se