Anmälan, info & avgifter

SDHK välkomnar alla medlemmar till sina nationella utställningar. Anmälan görs via SKKs Onlineanmälan. Samma anmälningsavgifter gäller för  samtliga SDHK utställningar. Observera att vi inte tar emot efteranmälningar.

Var uppmärksamma på att alla ägare, som står med i katalogen, till anmäld hund måste vara medlemmar i rasklubben för hundens ras, det räcker alltså inte med att endast vara medlem i någon av SDHKs klubbar). Medlemskapet kontrolleras av SDHK inför varje utställning.

För utlandsboende hund som tidigare inte deltagit på utställning i Sverige, måste kopia på stamtavla skickas till reg@skk.se i god tid före sista anmälningsdatum, och helst samtidigt som anmälan görs.

Anmälan

Betalning (gäller vid anmälan med blankett)

 • Bankgiro 5358-2276 Svenska Dvärghundklubben (SDHK)
  • Var uppmärksam på att uppge:
   • Utställningens ort och datum
   • Hundens registreringsnummer
   • Endast en hund per inbetalning
Klass Ålder Avgift
Valpklass 4 – 6 månader 180 SEK
Valpklass 6 – 9 månader 180 SEK
Juniorklass  9 – 18 månader 370 SEK
Unghundsklass 15 – 24  månader 370 SEK
Öppen klass från 15 månader 370 SEK
Championsklass från 15 månader 370 SEK
Veteranjklass från 8 år 100 SEK
 • Var uppmärksamma på att alla ägare till anmäld hund måste vara medlemmar i rasklubben för hundens ras. För tävlan i valpklass krävs inte medlemskap.
 • Var noga med att alla uppgifter är fullständiga och korrekta vid anmälan och inbetalning, för att anmälan skall kunna godtas.
 • För sent inkomna anmälningar returneras.
 • Observera att din hund bara får anmälas i en klass. Hunden ska ha uppnått bestämd ålder senast utställningsdagen.
 • Anmälaren ansvarar för att uppgifterna i anmälan är korrekta.
 • Anmälan är bindande, och genom att skicka in den bekräftar du att du har tagit del av SKKs utställningsregler
 • De personuppgifter som du lämnar till SDHK i samband med Internetanmälan behövs för att vi ska administrera och ta emot din anmälan och ditt medlemskap samt betalning.

SDHKs ansvariga för de tekniska arrangemangen
För frågor om utställningsplats, parkering- och uppställningsplatser mm kontaktas: Utställningskommittén, Liz-Beth Liljeqvist – 0768-582 837

SDHKs ansvariga för domare

 • Moa Persson – moa@sdhk.net
 • Jan Törnblom – jan@sdhk.net

SDHKs ansvarige för ringsekreterare

 •