Medlem

  • Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår
  • Bankgiro 5733-9756

Medlemsnål – medlemsmärke
Nya medlemmar får gratis medlemsnål. Du har också möjlighet att köpa namnskylt med SDFs medlemsmärke för 180 kr, kontakta kassören för beställning.

Domarbladet
Alla medlemmar erhåller SDFs tidning Domarbladet med kontinuerlig information om det som berör exteriördomargärningen. Du får också möjlighet att presentera dig själv på en profilsida här på vår hemsida utan extra kostnad.

Presentation
Att få sin presentation på Domarföreningens hemsida är enkelt. Till att börja med ska naturligtvis medlemsavgiften vara betald. Sedan skickar du ett mail till webmaster med informationen som ska publiceras, samt gärna en bild.

Webmaster kollar med kassören att avgiften är betald och lägger sedan upp din presentation på både svenska och engelska. Notera att vi inte kommer att presentera alla raser du dömer, utan hänvisar till European Judges Directory, du behöver inte sända in uppdateringar på raserna.

  • Om du är medlem och vill synas på hemsidan, fyll i formuläret.