Styrelse

Ordförande
Liz-Beth Liljeqvist
Brattön 20, 454 92 Brastad
Tel: 046-8582837
E-post: qliz@telia.com

Vice ordförande
Camilla Karlsson
Fjäl 209, 8360914 Lit
070-2095596
fjallglimten@hotmail.com

Sekreterare
Marie Callert
Rosenhill, Ekebergsvägen 77, 291 92 Kristianstad
Tel: 044 229500, 070 9229505
E-post: marie.callert@dogjudges.com

Kassör
Gunilla Albrigtsen
Fagerhult, 647 95 Åkers Styckebruk
Tel 073-655 02 04
E-post: gunilla.albrigtsen@gmail.com

Ledamot
Anna Törnlöv
Enhammar, 647 91 Mariefred
Tel 0159-200 21, 0159-200 90
E-post: anna.tornlov@dogjudges.com

Ledamot
Hans Almgren
Vetevägen 6, 145 68 Norsborg
Tel 08 550 380 28, 070 575 52 54
E-post: hans.almgren@dogjudges.com

Ledamot
Mats Lindborg
Hassmyran 5, 736 91 Kungsör
Tel 070-372 90 10
E-post: mats@kennelrasken.se

Ledamot
Anna Lena Angeria
Gammelängsvägen 200, SE-952 51 Kalix
Tel: 0923 10074, 070 5241988
E-post: anna-lena.angeria@dogjudges.com

Suppleant
Martin Adner
Vallås Torg 21, 302 58 Halmstad
Tel 070-281 95 45
E-post martin.adner@gmail.com

Revisorer

Valberedning

Layout & underhåll www
Helene Strömbom
web@rossmix.se